လျှင်如何发音

လျှင်还没有任何发音:
  • 给လျှင်录制发音 လျှင် [my] 你知道“လျှင်”如何发音吗?

随机词语: ေလးဆယ့္ခုနစ္U ThantU NuRangoonkayah