ఫిబ్రవరి如何发音

分类:
“ఫిబ్రవరి”的发音 泰卢固语 [te]

你的发音更好或者你有不同的口音? 在泰卢固语中给“ఫిబ్రవరి”发音

口音与语言在地图上的分布情况

随机词语: ఖడ్గమృగంగాడిదగుర్రముగేదెగొర్రె