తీర్మానాన్ని如何发音

为“తీర్మానాన్ని”添加分类

తీర్మానాన్ని还没有任何发音:
  • 给తీర్మానాన్ని录制发音 తీర్మానాన్ని [te] 你知道“తీర్మానాన్ని”如何发音吗?

随机词语: గదఒకటిpyas lagnadevarapalliఇంటి