ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ如何发音

为“ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ”添加分类

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ还没有任何发音:
  • 给ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ录制发音 ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ [pa] 你知道“ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ”如何发音吗?

随机词语: ਸਨਤਾਲੀਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਪਾਣੀIndiapreet