分类:

բնություն

订阅բնություն的发音

 • ծոց的发音 ծոց [hy]
 • կրակ的发音 կրակ [hy]
 • անտառ的发音 անտառ [hy]
 • առու的发音 առու [hy]
 • լեռ的发音 լեռ [hy]
 • լճակ的发音 լճակ [hy]
 • դաշտ的发音 դաշտ [hy]
 • ճահճի的发音 ճահճի [hy]
 • լեռնանցք的发音 լեռնանցք [hy]
 • թփուտ的发音 թփուտ [hy]
 • ջունգլի的发音 ջունգլի [hy]
 • մացառ的发音 մացառ [hy]
 • կիրճ的发音 կիրճ [hy]
 • սար的发音 սար [hy]
 • լիճ的发音 լիճ [hy]
 • քոլ的发音 քոլ [hy]
 • քար的发音 քար [hy]
 • մորուտ的发音 մորուտ [hy]
 • ձոր的发音 ձոր [hy]
 • լանջ的发音 լանջ [hy]
 • ծովալճակ的发音 ծովալճակ [hy]
 • բլուր的发音 բլուր [hy]
 • եղեգն的发音 եղեգն [hy]
 • ծառ的发音 ծառ [hy]
 • վտակ的发音 վտակ [hy]
 • ծաղիկ的发音 ծաղիկ [hy]
 • սարալանջ的发音 սարալանջ [hy]
 • մացառոտ的发音 մացառոտ [hy]
 • ճահիճ的发音 ճահիճ [hy]
 • թուփ的发音 թուփ [hy]
 • ճահճոտ的发音 ճահճոտ [hy]
 • ծովածոց的发音 ծովածոց [hy]
 • ծով的发音 ծով [hy]
 • 给եղեգնուտ录制发音 եղեգնուտ [hy] 待定发音
 • 给լեռնաշղթա录制发音 լեռնաշղթա [hy] 待定发音
 • 给Հայկական բարձրավանդակ录制发音 Հայկական բարձրավանդակ [hy] 待定发音
 • 给եղեգ录制发音 եղեգ [hy] 待定发音
 • 给ժայռ录制发音 ժայռ [hy] 待定发音
 • 给բարձրավանդակ录制发音 բարձրավանդակ [hy] 待定发音