分类:

ածական

订阅ածական的发音

 • 给թանկադին录制发音 թանկադին [hy] 待定发音
 • 给թանկագին录制发音 թանկագին [hy] 待定发音
 • հեռու的发音 հեռու [hy]
 • կարմրաթշիկ的发音 կարմրաթշիկ [hy]
 • փշոտ的发音 փշոտ [hy]
 • փափուկ的发音 փափուկ [hy]
 • սառը的发音 սառը [hy]
 • սանձարձակ的发音 սանձարձակ [hy]
 • սովորական的发音 սովորական [hy]
 • թաց的发音 թաց [hy]
 • թեթև的发音 թեթև [hy]
 • ծանր的发音 ծանր [hy]
 • ճարպիկ的发音 ճարպիկ [hy]
 • չոր的发音 չոր [hy]
 • ճկուն的发音 ճկուն [hy]
 • տխուր的发音 տխուր [hy]
 • ուղղանկյունի的发音 ուղղանկյունի [hy]
 • ուրախ的发音 ուրախ [hy]
 • ուժեղ的发音 ուժեղ [hy]
 • խելացի的发音 խելացի [hy]
 • ժպտերես的发音 ժպտերես [hy]
 • աղի的发音 աղի [hy]
 • 给ահագին录制发音 ահագին [hy] 待定发音
 • ահեղ的发音 ահեղ [hy]
 • ակտիվ的发音 ակտիվ [hy]
 • մացառոտ的发音 մացառոտ [hy]
 • ախորժելի的发音 ախորժելի [hy]
 • ալեհեր的发音 ալեհեր [hy]
 • անկեղծ的发音 անկեղծ [hy]
 • կատարյալ的发音 կատարյալ [hy]
 • կիսակլոր的发音 կիսակլոր [hy]
 • փառամոլ的发音 փառամոլ [hy]
 • 给հաղթահարելի录制发音 հաղթահարելի [hy] 待定发音
 • 给ջերմերանգ录制发音 ջերմերանգ [hy] 待定发音
 • 给խորամանկ录制发音 խորամանկ [hy] 待定发音
 • լիարժեք的发音 լիարժեք [hy]
 • 给գույնզգույն录制发音 գույնզգույն [hy] 待定发音
 • խայտաբղետ的发音 խայտաբղետ [hy]
 • 给սևահեր录制发音 սևահեր [hy] 待定发音
 • 给սիրակեզ录制发音 սիրակեզ [hy] 待定发音
 • 给հրաչյա录制发音 հրաչյա [hy] 待定发音
 • 给գեղանի录制发音 գեղանի [hy] 待定发音
 • 给փչան录制发音 փչան [hy] 待定发音
 • խորթ的发音 խորթ [hy]
 • խելառ的发音 խելառ [hy]
 • խենթ的发音 խենթ [hy]
 • կեղտոտ的发音 կեղտոտ [hy]
 • 给խելահեղ录制发音 խելահեղ [hy] 待定发音
 • մաքուր的发音 մաքուր [hy]
 • խառը的发音 խառը [hy]
 • 给սերտ录制发音 սերտ [hy] 待定发音
 • խոշոր的发音 խոշոր [hy]
 • պինդ的发音 պինդ [hy]
 • 给վհատ录制发音 վհատ [hy] 待定发音
 • նվազ的发音 նվազ [hy]
 • 给խոր录制发音 խոր [hy] 待定发音
 • դառը的发音 դառը [hy]
 • 给վսեմ录制发音 վսեմ [hy] 待定发音
 • ուժգին的发音 ուժգին [hy]
 • սիրելի的发音 սիրելի [hy]
 • փոքր的发音 փոքր [hy]
 • փոքրիկ的发音 փոքրիկ [hy]
 • 给հարազատ录制发音 հարազատ [hy] 待定发音
 • թանձր的发音 թանձր [hy]
 • խելոք的发音 խելոք [hy]
 • 给փառահեղ录制发音 փառահեղ [hy] 待定发音
 • 给վեհ录制发音 վեհ [hy] 待定发音
 • գեղեցիկ的发音 գեղեցիկ [hy]
 • 给նախնական录制发音 նախնական [hy] 待定发音
 • 给անձնական录制发音 անձնական [hy] 待定发音
 • 给անօգուտ录制发音 անօգուտ [hy] 待定发音
 • սուր的发音 սուր [hy]
 • 给վարչական录制发音 վարչական [hy] 待定发音
 • 给ապարդյուն录制发音 ապարդյուն [hy] 待定发音
 • 给թաքուն录制发音 թաքուն [hy] 待定发音
 • 给ռազմական录制发音 ռազմական [hy] 待定发音
 • 给իրավական录制发音 իրավական [hy] 待定发音
 • բժշկական的发音 բժշկական [hy]
 • 给ցուցական录制发音 ցուցական [hy] 待定发音
 • 给անհասկանալի录制发音 անհասկանալի [hy] 待定发音
 • 给հետաքրքրական录制发音 հետաքրքրական [hy] 待定发音
 • հարթ的发音 հարթ [hy]
 • 给լրացուցիչ录制发音 լրացուցիչ [hy] 待定发音
 • 给փքուն录制发音 փքուն [hy] 待定发音