“ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి”的发音:如何用泰卢固语发音“ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి”

词语: ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి

添加日期: 26/09/2011 已听:10
分类: October

发音 泰卢固语 [te]

口音与语言在地图上的分布情况

还不够满意?

· 请求一个新的发音

修改词语:

· 添加语言
· 添加分类

报告词语:

这个词语有错误吗?
请告诉我们.

告诉你的朋友“ఇంగ్లీషు నెలలో ఒకటి”如何发音:

新浪微博 电子邮箱帐户