“கழுத்தில் இருக்கும்”的发音:如何用泰米尔语发音“கழுத்தில் இருக்கும்”

词语: கழுத்தில் இருக்கும்

发音 泰米尔语 [ta]

口音与语言在地图上的分布情况

还不够满意?

· 请求一个新的发音

修改词语:

· 添加语言
· 添加分类

报告词语:

这个词语有错误吗?
请告诉我们.

告诉你的朋友“கழுத்தில் இருக்கும்”如何发音:

新浪微博 电子邮箱帐户