ஒப்புதல்如何发音

口音与语言在地图上的分布情况

随机词语: கழுகுகடவுச்சொல்பாயசம்திங்கள்புதன்

相关词语: ஒப்பமிடஒப்பம்ஒப்பாமைஒப்பாரிஒப்புஒருஒரு இலட்சம்ஒருத்திஒருமைஒருமைப்பாடு